כמעט

היום הייתי מאוד קרובה לכתוב לך. ההודעה כמעט נשלחה ” אני למטה, בוא להגיד לי שלום” רציתי לראות איך ארגיש. האם עדיין החיוך לא ירד לי מהפנים על אף איך שאני מרגישה. האם עדיין תהיה לך כזו השפעה עלי…

כמעט חזרתי אחורה רק בשביל טיפה להרגיש את מה שכבר שכחתי. את מה שאני משוועת להרגיש שוב… אבל מישהו אחר.

כמעט… בדיוק כמו שהיינו… כמעט.

לתגובה